28 Kasım 2007 Çarşamba

TRT AYŞE TAŞ ARŞİVİ

AYŞE TAŞ 1

1.Segâh Peşrevi 2.Çektiğim bilmem ne derttir dehr-i gerdundan benim 3.Cezb etti gönlüm bir serv-kamet 4.Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma 5.Ney Taksimi 6.Düştü dildâr ile firkat âreye 7.Benim sen nemsin ey dilber 8.Segâh Peşrevi 9.Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş 10.Sevginin denizinde boğulsun bırak gönlüm 11.Tanbûr Taksimi 12.Bala kekliğinem avla beni 13.Ah o gönül hırsızı verir içime sızı 14.Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan 16.Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar 17.Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm 18.Akşam oldu yine bastı kâreler 19.Aşk yolunda bağrı yanık yolcular 20.Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam

http://rapidshare.com/files/65485274/1.rar.html

AYŞE TAŞ 2

21.Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini 22.Keman Taksimi 23.Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı 24.Keman Taksimi 25.Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden 26.Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir 27.Âhımı hicrânımı sakladım gizli tutdum 28.Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün 29.Aşkı tatmadıysan bir tek ânında 30.Nihâvend Peşrevi 31.Bir hâtıra kalsın diye ey sevgili yaz'dan 32.Düşündükçe mâziyi bir rüyâ gibi zaman 33.Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş 34.Gitme ne olur ne olur gitme 35.Mini Mini Peşrevi 36.Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi 37.Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın 38.Yaprakları göğsümde açan gonca iken dün 39.Yâ Rab kalbimin sâhibi nerde 40.Bûselik Peşrevi http://rapidshare.com/files/65494642/2.rar.html

AYŞE TAŞ 3

41.Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni 42.Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir 43.Bir akşam son defa seni görmeden 44.Bana bir aşk masalından şarkılar söyle 45.Hicâz Peşrevi 46.Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini 47.Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu 48.Akşam olur sabah olur yâr gelmez 49.Tanbûr Taksimi 50.Yağsın yağmur çisil çisil 51.Hicâz Peşrevi 52.Terk et beni artık yetişir sende vefâ yok 53.Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde 54.Gözlerim yollarda geçti 55.Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek 56.Hicâz Peşrevi 57.Kırık kalbimi incitme çünkü kalbim yâreli 58.Seni gördüm de gönlüm bî-karar oldu neden 59.Ben ağlarım eller güler

http://rapidshare.com/files/65504488/3.rar.html

AYŞE TAŞ 4

60.Ud Taksimi 61.Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz 62.Hicâz Peşrevi 63.Firâkınla zâlim harâb oldu can 64.Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû 65.Klârinet Taksimi 66.Ne boş yere yanmışım 67.Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar 68.Hicâz Peşrevi 69.Severim her güzeli senden eserdir diyerek 70.Bu yerler ne füsunkârdı 71.Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter 72.Kayboldum kaybolan yıllar içinde 73.Yegâh Peşrevi 74.Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesi var 75.Şâd ol gönül artık erdin dem-i visâle 76.Sandım ki o gözler bakıyor vâ'd ile, boşmuş 77.Keman Taksimi 78.Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut 79.A benim gözüm nûru cilveli yârim

http://rapidshare.com/files/65510252/4.rar.html

AYŞE TAŞ 5

80.Rast Peşrevi 81.Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım 82.Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm 83.Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın 84.Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz 85.Sûznâk Peşrevi 86.Bir pembe ateş var gülün en tâze yerinde 87.Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr 88.Pek revâdır sevdiğim ettiklerin 89.Keman Taksimi 90.A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim 91.Keman Taksimi 92.Her derde şifâ zülfünü koklar bayılırdım 93.Yolları gurbete bağlayan dağlar 94.Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir 95.Yoktur zaman gel mâhım heman gel 97.Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu 98.İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır 100.Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver

http://rapidshare.com/files/65522946/5.rar.html

AYŞE TAŞ 6

101.Hüseynî Peşrevi 102.Görmek ister gözlerim her dem seni 103.Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak 104.Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter 105.Kına mı yaktın eline Emine 106.Hüseynî Peşrevi 107.Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde 108.Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı 109.Tutam yâr elinden tutam 110.Yüce dağ başında yatmış uyumuş 111.Sûz-i Dil Peşrevi 112.Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın 113.Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım 114.Kânun Taksimi 115.Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum 116.Her bir bakışında neş'e buldum

http://rapidshare.com/files/65545737/6.rar.html

AYŞE TAŞ 7

117.Karcığar Peşrevi 118.Sana gönül verdim beni bırakma 119.Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde 120.Çeşmânı o mehveşin elâdır 121.Acem-Kürdî Peşrevi 121.Benliyi aldım kaçaktan 122.Bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna erken 123.Geceler hiç bitmiyor sensiz sabah olmuyor 124.Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim 125.Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan 126.Kânun Taksimi 127.Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim 128.Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim 129.Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım 130.Keman Taksimi 131.Geçip de karşıma gözlerin süzme 132.Sâbâ Peşrevi 133.Artık ne tesellî ne ümit kaldı hayattan 134.Kalbime hasretin zehri döküldü 135.Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı 136.Her seferinde hep böyle koştum sevgiye

http://rapidshare.com/files/65746944/7.rar.html

AYŞE TAŞ 8

137.Klârinet Taksimi 138.Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun 139.Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım 140.Ud Taksimi 141.Gittin de bıraktın beni aylarca kederde 142.Gönül gel gitme gurbete 143.Hüzzâm Peşrevi 144.Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı 145.Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman 146.Hâleli gözlerin hayâle döndü 147.Ali'min evleri çamdan 148.Hicâz Peşrevi 149.Yalan değil pek kolay olmayacak 150.Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu 151.Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül 152.Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın

http://rapidshare.com/files/67547796/8.rar.html

Rar şifreleri : mahoaga63

1 Kasım 2007 Perşembe

İstiklal Marşımız tamamı

İSTİKLAL MARŞIMIZI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BU YAZI ÜZERİNE SAĞ TIKLAYIP HEDEFİ FARKLI KAYDETDİNİZ.

Kur'an Kerim (mp3 halinde)

Kur'an Hatmini Bilgisayarınıza İndirmek için sag tıklatın ve hedefi farklı kaydedin. ( SAVE TARGET AS )

1-FatihaSuresi 30-RumSuresi 59-HasrSuresi 87-A'laSuresi
2-BakaraSuresi 31-LokmanSuresi 60-MümtehineSuresi 88-GasiyeSuresi
3-Al-i imran Suresi 32-SecdeSuresi 61-SafSuresi 89-FecrSuresi
4-NisaSuresi 33-AhzabSuresi 62-Cum'aSuresi 90-BeledSuresi
5-MaideSuresi 34-SebeSuresi 63-MünafikunSuresi 91-SemsSuresi
6-En'amSuresi 35-FatirSuresi 64-TegabünSuresi 92-LeylSuresi
7-A'rafSuresi 36-YasinSuresi 65-TalakSuresi 93-DuhaSuresi
8-EnfalSuresi 37-SaffatSuresi 66-TahrimSuresi 94-insirahSuresi
9-TevbeSuresi 38-SadSuresi 67-MülkSuresi 95-TinSuresi
10-YunusSuresi 39-ZümerSuresi 68-KalemSuresi 96-AlakSuresi
11-HudSuresi 40-MüminSuresi 69-HakkaSuresi 97-KadirSuresi
12-YusufSuresi 41-FussiletSuresi 70-MearicSuresi 98-BeyyineSuresi
13-Ra'dSuresi 42-SuraSuresi 71-Nuh Suresi 99-ZelzeleZilzalSuresi
14-ibrahimSuresi 43-ZuhrufSuresi 72-CinSuresi 100-AdiyatSuresi
15-HicrSuresi 44-DuhanSuresi 73-MüzzemmilSuresi 101-Kaari'aSuresi
16-NahlSuresi 45-CasiyeSuresi 74-MüddessirSuresi 102-TekasürSuresi
17-IsraSuresi 46-AhkafSuresi 75-KiyametSuresi 103-AsrSuresi
18-KehfSuresi 47-MuhammedSuresi 76-insan-DehrSuresi 104-HümezeSuresi
19-MeryemSuresi 48-FetihSuresi 77-MürselatSuresi 105-FilSuresi
20-TahaSuresi 49-HucuratSuresi 78-NebeSuresi 106-KureysSuresi
21-EnbiyaSuresi 50-KafSuresi 79-NaziatSuresi 107-Ma'unSuresi
22-HacSuresi 51-ZariyatSuresi 80-AbeseSuresi 108-KevserSuresi
23-Mü'minunSuresi 52-TurSuresi 81-TekvirSuresi 109-KafirunSuresi
24-NurSuresi 53-NecmSuresi 82-InfitarSuresi 110-NasrSuresi
25-FurkanSuresi 54-KamerSuresi 83-MutaffifinSuresi 111-TebbetSuresi
26-SuaraSuresi 55-RahmanSuresi 84-insikakSuresi 112-IhlasSuresi
27-NemlSuresi 56-VakiaSuresi 85-BürucSuresi 113-FelakSuresi
28-KasasSuresi 57-HadidSuresi 86-TarikSuresi 114-NasSuresi
29-AnkebutSuresi 58-MücadeleSuresi

31 Ekim 2007 Çarşamba

Mehter Marşları

"http://www.cdpazarim.net/img/urun/mehter_sari.jpg" grafik dosyası hatalı olduğu için gösterilemiyor.
1. Mehter Takimi - Cagri (0:46)  
2. Mehter Takimi - Hicaz Humayun Pesrevi (1:42)  
3. Mehter Takimi - Yinede Sahlaniyor (3:44)  
4. Mehter Takimi - Buna Er Meydani Derler (2:09)  
5. Mehter Takimi - Ihtiyatlar Silah Catmis (1:55)  
6. Mehter Takimi - Estergon Kalasi (2:33)  
7. Mehter Takimi - Kirimdan Gelirim (2:51)  
8. Mehter Takimi - Ey Gaziler (2:45)  
9. Mehter Takimi - Mehter Vuruyor (3:15)  
10. Mehter Takimi - Eski Ordu Marsi (1:57)  
11. Mehter Takimi - Ceddin Deden (2:13)  
12. Mehter Takimi - Artar Cihatla Sanimiz (2:10)  
13. Mehter Takimi - Mehter Marsi (2:02)  
14. Mehter Takimi - Rast Pesrevi (2:36)  
15. Mehter Takimi - Gulyuzunde Göreli (3:33)  
16. Mehter Takimi - Ordunun Duasi (3:47) 
 17. Mehter Takimi - Eski Malazgirt Marsi (2:34)  
18. Mehter Takimi - Yelkenler Bicilecek (4:06)  
19. Mehter Takimi - Sancak Marsi (2:37)  
20. Mehter Takimi - Devlet Marsi (1:54)  
21. Mehter Takimi - Genc Osman (2:46)  
22. Mehter Takimi - Osman Pasa Marsi (2:59)  
23. Mehter Takimi - Hucum Marsi (2:03)  
24. Mehter Takimi - Gulbank (2:27)